[Carrot fried fungus]_Carrot fried fungus_How to do_How to do

[Carrot fried fungus]_Carrot fried fungus_How to do_How to do

銆愯儭钀濆崪鐐掓湪鑰炽€慱鑳¤悵鍗滅倰鏈ㄨ€砡鎬庝箞鍋歘濡備綍鍋? 鑳¤悵鍗滅殑钀ュ吇浠峰€兼瘮杈冮珮锛屾槸鎴戜滑甯歌鐨勪竴绉嶈敩鑿滐紝鑳¤悵鍗滄瘮杈冮€傚悎鍎跨鍜An U-pick ф Lanhuyujiao Uu  Ren Qiejifujian ¤ Changtigeshi Ki Tai Yu Oubantuanxi haa Benangoujuan Myeochitijuan Myeochichonglu Feijuanlulian …